Triggers

Het woord Trigger kun je op verschillende manieren aanvliegen. In dit geval bekijken we het woord trigger als werkwoord. Hierbij valt op dat er in die context altijd sprake is van een actie en reactie. De omschrijvingen hierbij zijn: iets uitlokken, activeren, opwekken, ontketenen of teweegbrengen. Dit is precies waarom ik het over deze variant wil hebben.

De letterlijke vertaling van het woord trigger vanuit het Engels luidt ‘’Trekker’’. Best logisch dat je van triggers ‘’trek’’ kan krijgen denk ik dan. Een trekker is gekoppeld aan het mechanisme om een wapen af te vuren. Met het overhalen van de trekker word een kogel met hoge snelheid geprojecteerd naar het doelwit.

Hersenen zijn net als een pistool ook geladen met ‘’kogels’’, in de vorm van herinneringen. Deze mentale kogels kunnen, indien getriggerd worden afgevuurd op het grote witte doek der projectie in ons hoofd. Dit leidt tot de activatie van herinneringen, gedachten en verlangens. Hieruit ontstaan ideeën die tot allerlei acties kunnen leiden. Triggers spelen dus een belangrijke rol in ons leven.

Stel je voor dat er in je hoofd een projector zit, met Dia plaatjes. Als je zintuigen worden gestimuleerd door externe triggers komt er een Dia naar voren. Op deze Dia is een projectie vanuit het verleden te zien. Wat leid tot een reactie in je denken. Dit kan zowel positief als negatief werken.

Tijdens mijn verslavingsperiode was elke dia gekoppeld geraakt aan beeldvorming waarin alles draaide om gebruik. Verslaving speelde immers de hoofdrol in mijn leven en leefomgeving. Dit maakte bepaalde externe triggers dodelijk gevaarlijk voor mijn herstel. Toen ik bijvoorbeeld de eerste keer nadat ik clean was geworden een ammoniak geur rook bracht dit gelijk een Dia naar voren die mij deed denken aan een schuurtje waar ik drugs kocht bij mijn dealer. In deze schuur was deze geur altijd sterk aanwezig.

De geur activeerde/triggerde een herinnering vanuit mijn verleden waardoor ik moest werken om niet via een verheerlijkende gedachte een intern verlangen oftewel zucht te creëren. Om hier dieper om in te gaan zal ik hieronder het proces omtrent triggers omschrijven:

Triggers komen altijd binnen via de 5 zintuigelijke waarnemingen die de mens kent om prikkels waar te nemen. Ten name: Zicht, gehoor, reuk, proeven en voelen met de huid. Hieruit is op te maken dat prikkels van buitenaf een proces in werking kunnen zetten waardoor je gevaar kan lopen om terug te vallen in gedrag en gebruik. Triggers vormden dus een groot terugval gevaar.

Hoe werkt het in de praktijk?

Als externe Trigger (buiten mezelf) zie ik een gebruikersvriend vanuit de coffeeshop de straat oplopen.

Zijn aanblik wekt een herinnering bij me op (Dia in mijn hoofd).

In de herinnering zie ik mezelf in de shop jointjes roken met hem onder het genot van een bakkie thee.

De herinnering brengt een gedachte teweeg.

De gedachte is bijvoorbeeld: het was altijd fijn om een jointje te roken onder het genot van een bakkie thee.

Door die gedachte gaat er een interne trigger af. Er ontstaat een verlangen. Het roken van een joint in combinatie met gezelligheid en een kopje thee.

Deze gedachte leidt 100% tot onrust, onderhandeling en zucht naar gebruik. Dit komt voornamelijk omdat de gedachte die ter grondslag ligt aan de herinnering verheerlijkend is. Dit werkt terugval in gebruik in de hand, iets waar het verslaafde brein naar terug wilt keren.

Bovenstaand proces geeft duidelijk weer dat een externe trigger in combinatie met een oude/verheerlijkende gedachte heel snel kan leiden tot gebruik. Voor een verslaafde zou dit een logische maar potentieel dodelijke vervolg stap zijn. Iets wat ongevaarlijk oogt kan een Pavlov effect teweeg brengen die een ketting reactie veroorzaakt die leidt tot terugval met de dood als gevolg.

Om dit te voorkomen heb ik in vroeg herstel bewust vele triggers vermeden. Het was beangstigend om te bedenken wat voor onverwachte Dia’s er langs zou kunnen komen en nog voor belangrijker, welke gedachtes en verlangens die zouden oproepen.

Mijn gedachten waren getraind om alles aan gebruik te koppelen en datzelfde gebruik te verheerlijken. Mijn hele leven draaide jarenlang om gebruiken of het vinden van manieren om aan meer te komen. Dus zo gek was dat ook niet. Het maakte wel dat mijn gedachtewereld levensgevaarlijk was in vroeg herstel.

Om gezonde nieuwe gedachten te creëren was het noodzakelijk om mijn oude ongezonde Dia’s te vervangen voor nieuwe gezonde Dia’s. Hetgeen totaal nieuwe belevingswerelden en gedachten teweeg zou brengen (gezonde triggers).

Maar hoe pak je dat aan? Het antwoord was mij ingepeperd in de kliniek, namelijk inchecken bij het fellowship, meetings pakken en werken aan de 12-stappen met een sponsor om mijn verslaving goed in kaart te brengen. Een herstelcoach kan hierbij een sleutelrol spelen om de kans op succes aanzienlijk te vergroten.

Via bovenstaande methode vond ik hulp om naar mijn oude Dia’s te kijken en de bijbehorende triggers in het vizier te krijgen en vooral te houden. Zij gaven mij op basis van hun ervaringen suggesties wat gezonde nieuwe Dia’s zijn die hen hielpen om een nieuw leven te creëren zonder strijd.

Het belangrijkste was dat ik bij oude Dia’s hulp kon inschakelen als mijn gekoppelde gedachten mij wilde verleiden tot oud gedrag of gebruik. Helaas zijn niet alle externe triggers te wissen. Sommige mensen, dingen en plekken horen immers bij het ‘’gewone’’ leven. In al deze gevallen was het noodzakelijk om mijn oude gedachten als reactie op deze triggers te transformeren naar gezonde, positieve, nieuwe gedachten.

Dit transformatie proces is cruciaal om langdurig herstel te vinden en te participeren in de wereld als een volwaardig lid van de maatschappij. Zorgvuldigheid speelt hierbij een hele grote rol. Als je net clean bent geworden staan alle zintuigen maximaal aan. Dit leidt tot overprikkeling van lichaam en geest. Wees daarom geduldig met jezelf en loop niet te hard van stapel. In gebruik is het normaal om letterlijk van hot naar her te vliegen en direct op impulsen te reageren. Om terugval te voorkomen is het van groot belang om jezelf tijd en ruimte te geven om rustig te wennen aan de nieuwe intensiteit van de wereld zonder verdoofd brein.

Onderschat het effect dat triggers op je denken kunnen hebben niet. Wees niet hoogmoedig want zoals het gezegde luidt ‘’hoogmoed komt voor de val’’. Als je Dia projector in je hoofd geen tijd krijgt om te herstellen nadat het jarenlang dag en nacht overuren heeft gedraaid loop je erg veel risico. Laat de projector wennen aan de nieuwe instellingen waarin overuren draaien niet meer gewenst is. De suggesties van de fellows en het werken aan het zelfonderzoek middels de 12-stappen dienen als een goede anti virus scan om te zorgen dat alle systemen clean worden en blijven.

Om mezelf te beschermen heb ik veel mensen, dingen en plekken om bovenstaande redenen in eerste instantie vermeden. Op die manier heb ik gezonde ruimte gecreëerd om mijn hersenen te laten wennen aan alle nieuwe indrukken. Onnodig gevaar heb ik op voorhand geneutraliseerd. Mijn verslaafde alter ego wilde bij terugkomst in mijn woonplaats dat ik naar mijn oude speelplekken en speelkameraden zou gaan omdat dat vertrouwd was. Gelukkig is mij in de afkickkliniek Albert Einsteins definitie van waanzin uitgelegd. ‘’ steeds hetzelfde doen maar andere resultaten verwachten’’.

Dit maakte mij duidelijk dat ik het over een andere boeg moest gooien bij thuiskomst en antwoorden van buiten mijn eigen denken moest vinden. Buiten mijn vertrouwde en giftige comfort zone andere resultaten kon bewerkstelligen.

Gelukkig heb ik geluisterd naar de zorgprofessionals en veel mogen leren van mijn mede fellows. Inmiddels ben ik weer de baas over mijn gedachten. Triggers spelen nog steeds een belangrijke rol in mijn leven. Als waanzinnige gedachten zich opeen stapelen is het mij duidelijk dat ik kritisch naar mijn omgeving moet kijken omdat die reacties zijn getriggerd door ongezonde keuzes. Triggers geven mij signalen in mijn denken waaraan ik kan toetsen of ik beter voor mezelf moet zorgen. Ze blijven het startpunt van gedachten maar ik heb de keuze wat het eindpunt word in mijn gedrag.